Wyciek – na zewnątrz zbiornika pojawia się woda

Skraplanie spalin i syczenie podczas palenia się palnika głównegoPo rozpoczęciu grzania, w kontakcie gorących spalin z zimną wodą w zbiorniku, może pojawić się syczenie wody kapiącej na palnik. Może się to kojarzyć z przeciekaniem podgrzewacza. Jeśli syczenie ustanie po wyłączeniu się palnika, mamy do czynienia z normalną pracą urządzenia. Kapanie ustanie po wzroście temperatury w […]

Problemy z regulacją temperatury

Problemy z regulacją temperatury W pozycji 1 na regulatorze temperatura wody w zbiorniku nie powinna być niższa niż 40°C tj. temperatura punktu rosy spalin. Przy eksploatacji poniżej tej temperatury, w kontakcie gorących spalin z zimną wodą w zbiorniku, następować będzie ich kondensacja w przewodzie spalinowym. Pojawia się wtedy syczenie wody kapiącej na palnik, które zanika […]

Podgrzewacz gaśnie: wyłączanie się palnika głównego i palnika nadzoru

Brak lub niedostateczny ciąg kominowy Podgrzewacze gazowe posiadają zabezpieczenie – czujnik ciągu kominowego, powodujący odcięcie dopływu gazu do palnika uniemożliwiając wypływ spalin do pomieszczenia w niebezpiecznych ilościach. Częste wyłączanie się podgrzewacza może wskazywać na zadziałanie czujnika ciągu kominowego na skutek niesprawnego komina. Fakt zadziałania czujnika ciągu można stwierdzić odpinając go od przerywacza ciągu na pewien […]

Podgrzewacza nie można uruchomić

Uszkodzony piezozapalacz (nie daje iskry) Należy zdjąć białą osłonę z wygiętej blachy na dole podgrzewacza. Sprawdzić, czy z piezo zapalacza nie wypadł kabel. Spróbować zapalić palnik nadzoru zapałką.W przypadku stwierdzenia niesprawnego piezzozapalacza należy go wymienić – zwróć się o pomoc serwisu. Piezozapalacz daje iskrę, ale palnik nadzoru się nie zapala Jeżeli podgrzewacz nie był przez […]