Podgrzewacza nie można uruchomić

Uszkodzony piezozapalacz (nie daje iskry)

Należy zdjąć białą osłonę z wygiętej blachy na dole podgrzewacza. Sprawdzić, czy z piezo zapalacza nie wypadł kabel. Spróbować zapalić palnik nadzoru zapałką.
W przypadku stwierdzenia niesprawnego piezzozapalacza należy go wymienić – zwróć się o pomoc serwisu.

Piezozapalacz daje iskrę, ale palnik nadzoru się nie zapala

Jeżeli podgrzewacz nie był przez jakiś czas eksploatowany, mogło dojść do zapowietrzenia przewodu gazowego palnika nadzoru. W takim przypadku należy dłużej przytrzymać przycisk załączający – nawet kilka minut, co jakiś czas wciskając piezozapalacz.

Palnik nadzoru nie pali się po zwolnieniu przycisku

Jeżeli palnik nadzoru nie pali się po zwolnieniu przycisku – może być uszkodzony czujnik ciągu kominowego lub, w rzadszych przypadkach, termopara – zwróć się o pomoc serwisu.

Za mała wysokość płomienia palnika nadzoru

Jeżeli podgrzewacz zainstalowany został w pomieszczeniu, w którym jest kurz i pył, to po pewnym czasie pracy może nastąpić przytkanie dyszy i skrócenie płomienia świeczki. Wtedy krótka świeczka nie dogrzewa termopary i podgrzewacz gaśnie. Aby sprawdzić świeczkę należy zdjąć osłonę i zajrzeć do komory spalania podgrzewacza. Jeżeli płomień świeczki jest zbyt mały należy przeprowadzić jego regulację, zwiększając wysokość płomienia. Prawidłowa wysokość płomienia to około 2,5-3 cm.

Przytkana dysza palnika nadzoru

Należy spróbować przedmuchać dyszę zwiększając wysokość płomienia. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu – zwróć się o pomoc serwisu.

Niesprawny zawór sterująco-zabezpieczający

Należy wymienić zawór – zwróć się o pomoc serwisu.