Wyciek – na zewnątrz zbiornika pojawia się woda

Skraplanie spalin i syczenie podczas palenia się palnika głównego
Po rozpoczęciu grzania, w kontakcie gorących spalin z zimną wodą w zbiorniku, może pojawić się syczenie wody kapiącej na palnik. Może się to kojarzyć z przeciekaniem podgrzewacza. Jeśli syczenie ustanie po wyłączeniu się palnika, mamy do czynienia z normalną pracą urządzenia. Kapanie ustanie po wzroście temperatury w zbiorniku do ok. 40°C. 
Kapanie wody z otworu wypływowego zaworu bezpieczeństwa
Kapanie może pojawić się podczas użytkowania podgrzewacza i związane jest z rozszerzalnością objętościową wody na skutek jej grzania – świadczy o prawidłowej pracy zaworu. Instalacja podgrzewacza zgodnie ze schematem w instrukcji obsługi, z zastosowaniem reduktora ciśnienia wody i przeponowego naczynia wzbiorczego, zapobiegnie kapaniu z zaworu bezpieczeństwa.
Nieszczelność zaworu sterująco-zabezpieczającego
Wypływanie wody z zaworu sterująco-zabezpieczającego (regulatora temperatury) świadczy o jego rozszczelnieniu. Należy go wtedy wymienić – w takim przypadku zwróć się o pomoc serwisu. UWAGA: zawór sterująco-zabezpieczający objęty jest 2-letnią gwarancją.
Nieszczelność zbiornika
Bardzo rzadko, z powodów takich jak woda o wysokiej zawartości szkodliwych dla stali nierdzewnej związków chemicznych, nadmiar kamienia kotłowego lub nieprawidłowa instalacja, możliwe jest pojawienie się nieszczelności zbiornika. Jeżeli wyżej wymienione możliwe przyczyny wycieku wody zostały wykluczone, należy skontaktować się bezpośrednio z działem serwisu TERMICA.