Podgrzewacz gaśnie: wyłączanie się palnika głównego i palnika nadzoru

Brak lub niedostateczny ciąg kominowy

Podgrzewacze gazowe posiadają zabezpieczenie – czujnik ciągu kominowego, powodujący odcięcie dopływu gazu do palnika uniemożliwiając wypływ spalin do pomieszczenia w niebezpiecznych ilościach. Częste wyłączanie się podgrzewacza może wskazywać na zadziałanie czujnika ciągu kominowego na skutek niesprawnego komina. Fakt zadziałania czujnika ciągu można stwierdzić odpinając go od przerywacza ciągu na pewien czas. Jeżeli podgrzewacz przestanie się wówczas wyłączać, świadczyć to będzie o niesprawnym kominie

Zbyt mocny ciąg kominowy

Zdarza się, że ciąg kominowy jest za duży i powoduje zdmuchnięcie świeczki palnika nadzoru, a w rezultacie odcięcie dopływu gazu do urządzenia. Przyczyną mogą być chwilowe warunki atmosferyczne. Kolejna możliwa przyczyna to szczelna kotłownia, bez kratki nawiewnej (przepisy budowlane wymagają odpowiedniej wentylacji kotłowni).

Uszkodzony regulator temperatury wody

Bardzo rzadko zdarza się, że podgrzewacz gaśnie z powodu uszkodzonego regulatora/ zaworu sterująco-zabezpieczającego – w takim przypadku zwróć się o pomoc serwisu.