Jaka jest rola bufora w instalacji z pompą ciepła

Bufor ciepła pełni w instalacji kilka funkcji.

W układzie z pompą ciepła bufory są stosowane przede wszystkim w celu zwiększenia efektywności i wydajności systemu. W instalacji grzewczej z pompą ciepła zaleca się dużą ilość wody i bufor zapewnia tę zwiększoną ilość. Odpowiednio duża pojemność wodna instalacji jest potrzebna, by pompa ciepła rzadziej się włączała. Każde uruchomienie pompy obciąża jej podzespoły, powoduje szybsze zużycie i podnosi ryzyko awarii. Bufor stabilizuje więc pracę pompy i wydłuża jej żywotność.

Inną funkcją bufora jest magazynowanie nadwyżek energii: woda podgrzana w szczytowych godzinach pracy urządzeń grzewczych przechowywana jest do późniejszego wykorzystania. W przypadku instalacji hybrydowej, z pompą ciepła i np. kotłem CO, chodzi zwłaszcza o magazynowanie energii wytworzonej przez to dodatkowe źródło. Tak zmagazynowaną energię można wykorzystać do podgrzania ciepłej wody użytkowej, ale też wody grzewczej.

Bufor zapewnia też energię w razie potrzeby rozmrożenia parownika, co zdarza się w okresach przejściowych o dużej wilgotności powietrza.

Bardzo istotny jest właściwy dobór wielkości bufora. Jeżeli pojemność będzie za mała, pompa ciepła będzie się włączała zbyt często. Z kolei w zbyt dużym buforze woda będzie niedogrzana.

Dobierając wielkość należy zdecydować, czy bufor ma tylko stabilizować pracę pompy, czy potrzebna będzie też dodatkowa akumulacja ciepła – w takim przypadku bufor powinien mieć większą pojemność. Jest kilka metod doboru wielkości bufora, najczęściej dobór pojemności uzależnia się od mocy pompy ciepła. Aby instalacja pracowała prawidłowo na każdy 1 kW mocy pompy powinno przypadać co najmniej 10 l bufora.

rola bufora w instalacji z pompą ciepła