Jak korzystać z podgrzewacza gazowego lub podgrzewacza gazowego z wężownicą?

Jak korzystać z podgrzewacza gazowego lub podgrzewacza gazowego z wężownicą? Porady eksploatacyjne i usuwanie problemów.

Gazowe podgrzewacze pojemnościowe, przy prawidłowej instalacji i eksploatacji, są wydajnym i ekologicznym źródłem ciepłej wody.

Podczas eksploatacji mogą jednak pojawić się nieprawidłowości, które mylnie bierzemy za usterkę podgrzewacza.

Warunkiem prawidłowej eksploatacji jest sprawne działanie zaworu bezpieczeństwa, dlatego też okresowo należy sprawdzić jego działanie przez pokręcenie pokrętła zaworu. Zawór jest sprawny, jeżeli z jego otworu wypływowego podczas próby wypływa woda.

Kapanie wody z otworu wypływowego zaworu bezpieczeństwa może pojawić się podczas użytkowania podgrzewacza i związane jest z rozszerzalnością objętościową wody na skutek jej grzania – świadczy o prawidłowej pracy zaworu. Może też wskazywać na zbyt duże ciśnienie wody w instalacji wodociągowej. Nie jest to usterka. Należy zastosować reduktor ciśnienia wody i przeponowe naczynie wzbiorcze.

Ważne jest zainstalowanie zbiornika wyrównawczego, jeżeli na wlocie zimnej wody zamontowano zawór zwrotny. Brak takiego zbiornika może spowodować uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa i nawet zbiornika.

Po rozpoczęciu grzania, w kontakcie gorących spalin z zimną wodą w zbiorniku, może pojawić się syczenie wody kapiącej na palnik. Może się to kojarzyć z przeciekaniem podgrzewacza. Jeśli syczenie ustanie po wyłączeniu się palnika, mamy do czynienia z normalną pracą urządzenia. Kapanie ustanie po wzroście temperatury w zbiorniku do ok. 40°C. Zalecaną temperaturą eksploatacyjną jest temperatura 45-65°C.

Podgrzewacze gazowe posiadają zabezpieczenie – czujnik ciągu kominowego, powodujący odcięcie dopływu gazu do palnika uniemożliwiając wypływ spalin do pomieszczenia w niebezpiecznych ilościach. Częste wyłączanie się podgrzewacza może wskazywać na zadziałanie czujnika ciągu kominowego na skutek niesprawnego komina. Fakt zadziałania czujnika ciągu można stwierdzić odpinając go od przerywacza ciągu na pewien czas. Jeżeli podgrzewacz przestanie się wówczas wyłączać, świadczyć to będzie o niesprawnym kominie

Należy czasem zaglądnąć do palnika oraz do rury spalinowej podgrzewacza. Jeżeli gromadzi się tam sadza, może to oznacza, że w pomieszczeniu jest za mało powietrza. W takim przypadku trzeba zwrócić się o pomoc do kominiarza, aby poprawić warunki spalania. Przyczyną może być również uszkodzenie zaworu regulującego.

Jeżeli podgrzewacz zainstalowany został w pomieszczeniu, w którym jest kurz i pył, to po pewnym czasie pracy może nastąpić przytkanie dyszy i skrócenie płomienia świeczki. Wtedy krótka świeczka nie dogrzewa termopary i podgrzewacz gaśnie. Aby sprawdzić świeczkę należy zdjąć osłony i zajrzeć do komory spalania podgrzewacza. Jeżeli płomień świeczki jest zbyt mały należy przeprowadzić jego regulację, a tym samym zwiększyć wysokość płomienia.

Jeżeli palnik nadzoru nie pali się po zwolnieniu przycisku – może być uszkodzona termopara lub czujnik ciągu kominowego. Natomiast, jeżeli palnika nadzoru nie można zapalić, najprawdopodobniej niesprawny jest piezo zapalacz lub przytkana dysza palnika. Należy wymienić odpowiednią część lub przeczyścić zatkaną dyszę.

W trakcie eksploatacji każdego typu podgrzewacza następuje wytrącanie się z podgrzewanej wody związków wapnia i magnezu . Wytrącający się kamień osadza się na ściankach wewnętrznych podgrzewacza tworząc warstwę izolacyjną utrudniającą wymianę ciepła pomiędzy podgrzewaną palnikiem powierzchnią zbiornika a wodą. Słyszalne z wnętrza zbiornika “stuki” podczas palenia się palnika głównego podgrzewacza lub po odkręceniu kranu z ciepłą wodą, świadczą o obecności w zbiorniku kamienia kotłowego, który w takim przypadku powinien zostać usunięty przez wykwalifikowanego instalatora.

Właściwa instalacja oraz przestrzeganie instrukcji obsługi i eksploatacji są kluczowe, by użytkowanie naszego podgrzewacza przebiegło bez zakłóceń.

Jak korzystać z podgrzewacza gazowego lub podgrzewacza gazowego z wężownicą?