Jakie są zalety stosowania w instalacji wymienników dwupłaszczowych?

Główną zaletą wymienników dwupłaszczowych jest bardzo duża powierzchnia wymiany ciepła, co przekłada się na ich wydajność. 

Zbiornik składa się ze zbiornika wewnętrznego karbowanego i płaszcza zewnętrznego, przez który przepływa woda grzewcza. Taka budowa umożliwia skuteczne i sprawne podgrzewanie wody.

Zasobniki te mogą współpracować z wszystkimi rodzajami kotłów centralnego ogrzewania.  Wyposażone są w rurkę wgłębną, w której umieszcza się czujnik temperatury do sterowania kotłem.

Jeżeli wymiennik posiada podłączenie do cyrkulacji, ciepłą wodę można uzyskać w momencie odkręcenia kranu.

Przed uruchomieniem należy bezwzględnie pamiętać, by zbiornik wody użytkowej napełnić przed napełnieniem płaszcza z wodą grzewczą.

Dodatkową zaletą tych urządzeń jest izolacja, która chroni przed dużymi stratami ciepła, tzn. woda w wymienniku długo utrzymuje właściwą temperaturę.

Warto też wspomnieć, że wymienniki dwupłaszczowe wyposażone są zazwyczaj w mufę na grzałkę elektryczną. Dzięki temu mamy możliwość podgrzewania wody użytkowej, nawet w przypadku, gdy kocioł centralnego ogrzewania nie pracuje.

Wybierając wymiennik dobrze wziąć pod uwagę takie jego cechy jak materiał, z którego jest wykonany (a co za tym idzie, jego trwałość i odporność na korozję) oraz klasę energetyczną. Warto też sprawdzić, czy wymiennik wymaga wymiany anody ochronnej.